Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en de gekochte goederen voor eigen kosten te retourneren.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons modelformulier.

U dient het product deugdelijk verpakt, zoveel als mogelijk in de originele verpakking, aan ons te retourneren.

Terugbetaling bij retourneren

U ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door ons retour wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan incl. de leveringskosten voor de heenzending, terug binnen 8 werkdagen nadat het apparaat door ons retour is ontvangen en gecontroleerd. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 150,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten.